ЦиркоФЛЕКС VS Цирковак

На фермі із повним циклом виробництва, що налічує 2500 свиноматок, протягом останніх 6-и місяців реєструвались підвищений % загибелі поросят та зменшення СДП на дорощуванні, що в свою чергу вело до збільшення днів відгодівлі свиней. За допомогою антибіотиків покращити
ситуацію вдавалось тільки на короткий час, та й те – не до нормальних показників.
Тому було прийнято рішення поставити дослід із вакциною ЦиркоФЛЕКС (до цього застосовувався Цирковак). Враховуючи той факт, що дорощування знаходиться на іншій площадці, було прийнято рішення перший етап дорощування тримати на тій же площадці, що і свиноматки, тому
показники були розділені на два етапи. На першому етапі дорощування через 18 днів після відлучки та при переводі на другий етап дорощування поросята дослідної групи в середньому були важчі на 0,5 кг у порівнянні із контрольною групою, що видно із таблиці.

 Вік відлучки, днівВага відлучки, кгВага переводу на дорощування, кгВік переводу на дорощування, днівРізниця, кг
Контроль286,51246
Дослід286,512,546+0,5
На другому етапі дорощування показники ще більше відрізнялись між групами.
 Вік відлучки, днівВага відлучки, кгВага переводу на відгодівлю, кгВік переводу на відгодівлю, днівСДП, гРізниця, г
Контроль286,524,570428
Дослід286,52770488+60
Як видно у таблиці різниця у вазі складала 2,5 кг за той самий проміжок часу.
Враховуючи таку динаміку можна розраховувати на скорочення терміну відгодівлі мінімум на 1 тиждень.