Каталог товарів

Собаки та коти

Аініл (кетопрофену) 100 мл

Виробник: Invesa
Країна: Іспанія

Розчин для ін’єкцiй.
Нестероїдний протизапальний засiб iз знеболювальною дiєю та жарознижуючими властивостями. Аiнiл знижує пiдвищену температуру майже миттєво, вiдновлює обмiн речовин та скорочує непродуктивнi перiоди. Кетопрофен показав високу эффективнiть при вiдновленнi молочної продуктивностi корiв, хворих на гострий мастит (бiльш нiж у сiм раз порiвняно з випадками, коли препарат не використовувався).

Амоксицилін 15% L.A.

Виробник: Invesa
Країна: Іспанія

 • Довготривала бактерицидна дiя i широкий спектр.
 • Легка ресуспензiя.
 • Безболiсне введення.
 • Високе i швидке розподiлення в органiзмi.
 • Проникнiсть до найвіддалених областей тiла тварини (копитнi частини –копитна гниль).
 • Прекрасно розповсюджується в легеневiй тканинi i суглобах.
 • Максимальна дiя проти Streptococcus suis у поросят (артрит, септицемiяi менiнгiт).

ЕНРОФЛОКС 5%. Розчин для ін’єкцiй

Виробник: Invesa
Країна: Іспанія

 • Енрофлокс iдеальний для обробки iнфекцiйних процесiв рiзної етiологiї i рiзної локалiзацiї в органiзмi.
 • Висока якiсть речовин. Стандарт GMP.
 • Мiцна бактерицидна дiя.
 • Високе бiорозподiлення.
 • Терапевтичний рiвень протягом 24-х годин.
 • Період виведення – 7 днiв.
 • Без акумулятивних ефектiв.
 • Низька токсичнiсть.

ЛЕВАМIЗОЛ 10%. Розчин для ін’єкцій

Виробник: Invesa
Країна: Іспанія

Лiкування захворювань викликаних зрiлими шлунково-кишковими нематодами i їх личинковими формами.

 • Гальмує фермент ацетилхолiнестеразу, впливає на нервово-м’язеву систему паразита викликає паралiч його м’язiв, що призводить до його загибелi.
 • Активнiсть препарату поширюється на статевозрiлi та личинковi форми паразитiв.
 • Швидка резорбцiя, швидке виведення з молоком та сечею.
 • Iмуностимулююча дiя (збiльшує кiлькiсть Т-хелперiв та активує макрофаги).
 • Добре переноситься вагiтними тваринами на перших мiсяцях вагiтностi.

ПЕНБЕКС. Розчин для iн’єкцiй

Виробник: Invesa
Країна: Іспанія

 • Бактерiостатик з бактерицидним ефектом.
 • Висока якiсть складникiв.
 • Широкий спектр дiї.
 • Можливiсть використання при респiраторних iнфекцiях (завдяки вмiсту хлорфенiламiну – полiпшується вентиляцiя легень).
 • Легка ресуспензiя – завдяки невеликим часточкам пенiцилiну.
 • Безболiсне введення.
 • Протизапальний ефект – синергiчна дiя бетаметазону i хлорфенiрамiну(без побiчної дiї бетаметазону).

Чемі спрей (Chemi spray) 200 мл

Виробник: Invesa
Країна: Іспанія

Розчин в аерозольній формі для зовнішнього застосування. Хлорамфенікол, що входить до складу препарату, належить до бактериостатическим антибіотиків широкого спектру дії. Генціанвіолет є антисептичним барвником слабкого протигрибкової та протимікробної дії. Механізм дії полягає в комбінованій дії хлорамфеніколу генціанвіолета на мікроорганізм. Хлорамфенікол гальмує білковий синтез субодиниці 50S рибосоми бактерії, а генціанвіолет діє на кислотні групи нуклеопротеїнів мікробної клітини.