Каталог товарів

Свині

Аініл (кетопрофену) 100 мл

Виробник: Invesa
Країна: Іспанія

Розчин для ін’єкцiй.
Нестероїдний протизапальний засiб iз знеболювальною дiєю та жарознижуючими властивостями. Аiнiл знижує пiдвищену температуру майже миттєво, вiдновлює обмiн речовин та скорочує непродуктивнi перiоди. Кетопрофен показав високу эффективнiть при вiдновленнi молочної продуктивностi корiв, хворих на гострий мастит (бiльш нiж у сiм раз порiвняно з випадками, коли препарат не використовувався).

АКОЛАН. Порошок для орального застосування

Виробник: Invesa
Країна: Іспанія

Колiстину сульфат – антибактерiальний препарат полiпептидної групи, котрий дiє бактерицидно на грамнегативнi бактерiї: E.coli, Klebsiella, Salmonella spp., Pasteurella, Bordetella, Pseudomona, Proteus spp., Shigella spp..

АМОКСИЦИЛIН 10%. Порошок для орального застосування

Виробник: Invesa
Країна: Іспанія

Амоксицилiну тригiдрат належить до β-лактамних антибiотикiв i вiдзначається швидкою бактерицидною дiєю, гальмує утворення клiтинних стiнок бактерiй. Амоксицилiну тригiдрат має широкий спектр антибактерiальної дiї (грампозитивнi i грамнегативнi мiкроорганiзми: Clostridium spp., Corynebacterium spp., Escherchia coli, Klebsiella spp., Pasteurella spp., Proteus spp., Salmonella spp., Shigella spp., Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Moraxella spp., Leptospira spp., Pseudomonas, Bacillus anthracis, Actinomyces spp., Listeria monocytogenes, Actinobacillus spp., Fusobacterium spp., Haemophilus spp.).

Амоксицилін 15% L.A.

Виробник: Invesa
Країна: Іспанія

 • Довготривала бактерицидна дiя i широкий спектр.
 • Легка ресуспензiя.
 • Безболiсне введення.
 • Високе i швидке розподiлення в органiзмi.
 • Проникнiсть до найвіддалених областей тiла тварини (копитнi частини –копитна гниль).
 • Прекрасно розповсюджується в легеневiй тканинi i суглобах.
 • Максимальна дiя проти Streptococcus suis у поросят (артрит, септицемiяi менiнгiт).

Вітамін АДзЕ 5л

Виробник: Invesa
Країна: Іспанія

Комбінований препарат - комплекс жиророзчинних вітамінів. Вхідні в його склад вітаміни АДзЕ знаходяться в препараті в фізіологічно обгрунтованому співвідношенні.
Вітамін А (ретинол) регулює окислювально-відновні процеси, забезпечує нормальний біосинтез білків, є складовою частиною біологічних мембран клітин. Відіграє важливу роль у підтримці нормального стану шкірних покривів і епітелії слизових оболонок, забезпеченні нормальної диференціаціі епітеліальної тканини.
Вітамін Dз (холекальциферол) бере участь у регуляції фосфорно-кальцієвого обміну, сприяє формуванню кісткової тканини і збереженню структури кісток.
Вітамін Е (токоферол) виявляє антиоксидантну дію, забезпечує нормальне функціонування репродуктивної системи.

ГАЛАПАН. Розчин для ін’єкцiй

Виробник: Invesa
Країна: Іспанія

 • Синтетичний простогландин.
 • Найвища концентрацiя в яєчниках та матцi.
 • Не має побічної дiї.
 • Не має перiоду очiкування.
 • Для провокацiї та синхронiзацiї тiчки у корiв.
 • Для провокацiї пологiв у корiв, свиноматок та кобил.
 • Для провокацiї тiчки у кобил.
 • Контроль та лiкування тривало зберiгаючогося жовтого тiла у пiсляпологовий перiод, не регулярнi статеві цикли та цикли без овуляцiї, жовте персистентне тiло, кiсти жовтого тiла.
 • Ендометрити, пiометра.
 • Переривання вагiтностi (протягом першої половини), мумiфiкацiяплода, хвороби матки у пiсляпологовий перiод, субiнволюцiя матки.
 • Комбiноване лiкування фолiкулярних кіст (через 10–14 днiв пiсля застосування HCG або LHRH).

ГАНАМIНОВIТ. Порошок для орального застосування

Виробник: Invesa
Країна: Іспанія

Для лiкування анорексiї, анемiї, загальної недостачi вiтамiнiв та амiнокислот, при стресах, знижуваннi м’ясної та яєчної продуктивностi, в перiод реконвалiсценцiї для покращення апетиту сiльськогосподарських тварин та птицi.

ГЕПАВЕКС 200. Розчин для орального застосування 5л

Виробник: Invesa
Країна: Іспанія

Дiя препарату обумовлена комбiнацiєю натуральних компонентiв, якi покращують гепатичну функцiю, стимулюють розпад на простi метаболiти запасiв органiзму або їжi пiд час перенесення стресiв, iнтенсивного росту, продуктивного перiоду. Сприяє перетворенню вiдкладень жиру на енергiю. Сприяє виведенню токсинiв з печiнки. Активує перистальтику кишечнику. Сприяє виведенню токсинiв з жовчю та через кишківник. Покращує травлення, стимулюючи видiлення жовчi, що зменшує мiкотоксикоз. Пiдтримує печiнку пiд час застосування вакцин, антибiотикiв та протипаразитарних засобiв. Покращує апетит, активуючи швидкiсть проходження корму та процес травлення.

Птиця, свинi, велика рогата худоба, вівці, кози, кролi. Антистресовий та iмуностимулюючий засiб при лiкуваннi тварин, та зниженнi їх продуктивностi, профiлактика ожирiння печiнки.

Даран

Виробник: Invesa
Країна: Іспанія

Профiлактика та лiкування паразитозiв шлунково-кишкового та респiраторного тракту. Активний проти зрiлих, личинкових форм та яєць паразитiв.

Властивості:

 • Активний проти: Ascaris suum; Strongyloides ransoni; Hyostrongylus rubidus;Oesophagostomum dentatum; Trichuris suis; Metastrongylus apri.
 • «Супер» низькi лiкувально-профiлактичнi заходи.
 • Перiод каренцiї 7 днiв.